O mnie

Notariusz Dagmara Żak

Została powołana na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby kancelarii notarialnej w Chrzanowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2016-2019 odbyła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialne dokonywane są poza siedzibą kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.