Opłaty

Jakie są koszty dokonania czynności notarialnej?

Wysokość wynagrodzenia notariusza jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r. poz. 272 z późn.zm.), a uzależniona jest ona do wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.

Notariusz bezpłatnie udziela informacji oraz porad związanych z czynnościami notarialnymi.

Celem określenia dokładnych kosztów, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez formularz kontaktowy. Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.